Category Новости

26
Сен

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.   Генеральний директор       Корогодський Iгор Петрович (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) М.П. 26.04.2018 (дата)   Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента …

26
Сен

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 05448389 3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , вул. Єдності, будинок 162 4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) …

26
Сен

Повідомлення про винекнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 05448389 3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , вул. Єдності, буд. 162 4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) …

26
Сен

Повідомлення про винекнення особливої інформації

Повідомлення про винекнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 05448389 3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності, буд. 162 4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50 …

26
Сен

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 05448389 3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , вул. Єдності, буд. 162 4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) …

13
Сен

Пропозиції до порядку денного

13
Сен

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод»

ДОДАТОК № 1 до рішення Наглядової ради (протокол № 6 від 07.09.2017р.) ​ ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Наглядової ради (протокол № 6 від 07.09.2017р.) Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод» Публічне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 05448389, місцезнаходження: Україна, 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська 162 (теперішня …

7
Сен

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод»

ДОДАТОК № 1 до рішення Наглядової ради (протокол № 6 від 07.09.2017р.) ​ ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Наглядової ради (протокол № 6 від 07.09.2017р.) Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод» Публічне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 05448389, місцезнаходження: Україна, 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська 162 (теперішня …

9
Авг

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» 2. Код за ЄДРПОУ: 05448389 3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , вул.Радянська, буд. 162 4. Міжміський код, телефон …

4
Авг

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод»

ДОДАТОК № 1 до рішення Наглядової ради (протокол № 5 від 24.07.2017р.) ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Наглядової ради (протокол № 5 від 24.07.2017 р.) Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод» Публічне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 05448389, місцезнаходження: Україна, 53401, Дніпропетровська область, м.Марганець, вул.Радянська 162 (теперішня назва — …

Page 1 of 2