Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

26
Дек

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»
  2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
  3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , вул. Єдності, буд. 162
  4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50
  5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://mrrz.com.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

Загальними зборами акціонерів Товариства 22.12.2018 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня прийняття цього рішення, виключно за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства, наступного характеру: поставка готової продукції Товариства, граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 500 000 тис. гривень.

Гранична сукупна вартість правочинів — 500 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 137 351 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 364,03%.

Загальна кількість голосуючих акцій — 6 346 797 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах — 6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0 шт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 22.12.2018 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня прийняття цього рішення, виключно за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства, наступного характеру: придбання та комісії продукції, подовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 500 000 тис. гривень.

Гранична сукупна вартість правочинів — 500 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 137 351 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 364,03%.

Загальна кількість голосуючих акцій — 6 346 797 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах — 6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0 шт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 22.12.2018 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня прийняття цього рішення, виключно за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства, наступного характеру: отримання позики або кредиту, в тому числі на умовах овердрафту, продовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 500 000 тис. гривень.

Гранична сукупна вартість правочинів — 500 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 137 351 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 364,03%.

Загальна кількість голосуючих акцій — 6 346 797 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах — 6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0 шт.

Загальними зборами акціонерів Товариства 22.12.2018 р. прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня прийняття цього рішення, виключно за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства, наступного характеру: надання майнової чи фінансової поруки, передання майна у заставу (іпотеку), продовження строків або термінів дії, перегляду істотних умов, внесення змін та розірвання таких правочинів, граничною сукупною вартістю, яка не перевищує 500 000 тис. гривень.

Гранична сукупна вартість правочинів — 500 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 137 351 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 364,03%.

Загальна кількість голосуючих акцій — 6 346 797 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах — 6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення — 6 321 187 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення — 0 шт.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Генеральний директор Корогодський I. П.                                       22.12.2018