Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

26
Дек

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»
  2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
  3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , вул. Єдності, буд. 162
  4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50
  5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://mrrz.com.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

22.12.2018 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рiшення про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених у 2017 — 2018 рр., а саме: Договору поставки №2015/п/ОО/1505 від 05.11.2015 р. та Специфікації до нього та Договору поставки №2017/п/ОО/1499 та Специфікації до нього.

Предмет правочину: литво та запчастини.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 36 027,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 137 351,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 26,23%.

Загальна кількість голосуючих акцій — 6 346 797 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 6 321 187 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 6 321 187 штук, «проти» — 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

22.12.2018 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рiшення про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених у 2017 — 2018 рр., а саме: Договору поставки № 1429-09-01 від 01.12.2016 р. та Специфікації до нього.

Предмет правочину: литво та запчастини.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 50 165,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 137 351,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 36,52%.

Загальна кількість голосуючих акцій — 6 346 797 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 6 321 187 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 6 321 187 штук, «проти» — 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

22.12.2018 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рiшення про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених у 2017 — 2018 рр., а саме: Договору комісії № 0103 від 01.03.2017 р. та Специфікації до нього.

Предмет правочину: литво та запчастини.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 43 465,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 137 351,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 31,65%.

Загальна кількість голосуючих акцій — 6 346 797 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 6 321 187 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 6 321 187 штук, «проти» — 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

22.12.2018 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рiшення про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених у 2017 — 2018 рр., а саме: Договору поставки №2017/п/ОО/1499 та Специфікації до нього.

Предмет правочину: литво та запчастини.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 120 450,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 137 351,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 87,70%.

Загальна кількість голосуючих акцій — 6 346 797 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 6 321 187 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 6 321 187 штук, «проти» — 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

22.12.2018 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рiшення про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених у 2015 — 2018 рр., а саме: Договору комiсiї № 0401 вiд 04.01.2011 р., додаткові угоди (додатки) та Специфікації до нього.

Предмет правочину: литво та запчастини.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 40 629,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 137 351,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 29,58%.

Загальна кількість голосуючих акцій — 6 346 797 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 6 321 187 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 6 321 187 штук, «проти» — 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

22.12.2018 р. Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рiшення про схвалення Товариством значних правочинів, вчинених у 2015 — 2018 рр., а саме: Договору комiсiї № 0103 вiд 01.03.2017 р. та Специфікації до нього.

Предмет правочину: литво та запчастини.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 76 099,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 137 351,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 55,405%.

Загальна кількість голосуючих акцій — 6 346 797 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 6 321 187 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 6 321 187 штук, «проти» — 0 штук.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Генеральний директор Корогодський I. П.                                    22.12.2018