«До уваги акціонерів»

21
Дек

«До уваги акціонерів»

Відповідно до абз. 7 ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. Приватне акціонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» (код ЄДРПОУ 05448389, місцезнаходження: Україна, 53401, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 162 (попередня назва – вул. Радянська, 162), надалі – Товариство, повідомляю, що згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, сформованого Центральним депозитарієм цінних паперів станом на 18 грудня 2018 року, загальна кількість акцій Товариства становить 6 674 070 штук простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій 6 346 797 штук простих іменних акцій (95,09635 % від загальної кількості акцій Товариства).