Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

26
Дек

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»
  2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
  3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , вул. Єдності, буд. 162
  4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50
  5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://mrrz.com.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

22.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №24 від 22.12.2018 р.) прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Зевiна Ростислава Валерiйовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №24 від 22.12.2018 р.). У зв’язку з припиненням повноважень, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради. Паспортні дані: паспорт серії АК № 069785, виданий Жовтневим РВ ДМУ України в Дніпропетровській області 17.03.1998 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента — 19,48968%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена (Голови) Наглядової ради з 24.09.2017 р.

22.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №24 від 22.12.2018 р.) прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Бiлоуса Геннадiя Борисовича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №24 від 22.12.2018 р.). У зв’язку з припиненням повноважень, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Заступника Голови Наглядової ради. Паспортні дані: паспорт серії СЮ № 403224, виданий Орджонікідзевським РВ у м. Запоріжжі у ДМС України в Запорізькій області  20.10.2015 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента — 31,579%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена (Заступника Голови) Наглядової ради з 24.09.2017 р.

22.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №24 від 22.12.2018 р.) прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Любченко Ірини Григорівни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №24 від 22.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії СВ № 238472, виданий Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області 12.07.2000 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 24.09.2017 р.

22.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №24 від 22.12.2018 р.) прийнято рішення обрати Зевiна Ростислава Валерiйовича, акціонера, Членом Наглядової ради. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №24 від 22.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії АК № 069785, виданий Жовтневим РВ ДМУ України в Дніпропетровській області 17.03.1998 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента — 19,48968%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: Голова Наглядової ради.

22.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №24 від 22.12.2018 р.) прийнято рішення обрати Бiлоуса Геннадiя Борисовича, акціонера, Членом Наглядової ради. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №24 від 22.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії СЮ № 403224, виданий Орджонікідзевським РВ у м. Запоріжжі у ДМС України в Запорізькій області  20.10.2015 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента — 31,579%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: начальник юридичного відділу, член (Заступник Голови) Наглядової ради.

22.12.2018 р. загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №24 від 22.12.2018 р.) прийнято рішення обрати Меєрзона Аркадія Федоровича, акціонера, Членом Наглядової ради. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №24 від 22.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії АЕ № 941161, виданий  Довгинцівським РВ Криворізького МВУ МВС у Дніпропетровській області 11.12.1997 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента — 31,5607%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: пенсіонер.

Наглядовою радою Товариства 22.12.2018 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової Ради Товариства Зевiна Ростислава Валерiйовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової Ради Товариства від 22.12.2018 р. (Протокол №1 від 22.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії АК № 069785, виданий Жовтневим РВ ДМУ України в Дніпропетровській області 17.03.1998 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента — 19,48968%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: Голова Наглядової ради.

Наглядовою радою Товариства 22.12.2018 р. прийнято рішення обрати Заступником Голови Наглядової Ради Товариства Бiлоуса Геннадiя Борисовича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової Ради Товариства від 22.12.2018 р. (Протокол №1 від 22.12.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії СЮ № 403224, виданий Орджонікідзевським РВ у м. Запоріжжі у ДМС України в Запорізькій області  20.10.2015 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента — 31,579%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: начальник юридичного відділу, член (Заступник Голови) Наглядової ради.

III. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Генеральний директор Корогодський I. П. 22.12.2018