Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

7
Дек

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 05448389

3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , вул. Єдності, будинок 162

4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, 05665-22550 

5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://mrrz.com.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 06.12.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: наглядова рада.

Предмет правочину: литво та запчастини (договір комісії № 0103 від 01.03.2017р. та специфікації до нього, укладені з  Товариством з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Роллекс ЛТД», код ЄДРПОУ 13444905, 53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Радянська, буд. 162);  

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 15854,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 137351,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 11,54%.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради: 3.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні: 2.

Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення: 2.

Кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення:0.

На засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (протокол № 10 від 06.12.2018р.) були присутні два члени наглядової ради з трьох, необхідний кворум для роботи та прийняття наглядовою радою рішень був наявний. Наглядова рада правоможна приймати такі рішення. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: на засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (протокол № 10 від 06.12.2018р.) було прийтяно рішення схвалити значні правочини та специфікації до них, вчинені Товариством у 2017-2018рр.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 06.12.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: наглядова рада.

Предмет правочину: металопрокат (договір поставки № 83/16 від 16.09.2016р., укладений із Товариством з обмеженою відповідальністю «Вартіс», код ЄДРПОУ 34350636, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 21, корпус В, 1 пов.);  

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 21882,89  тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 137351,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 15,93%.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради: 3.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні: 2.

Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення: 2.

Кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення:0.

На засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (протокол № 10 від 06.12.2018р.) були присутні два члени наглядової ради з трьох, необхідний кворум для роботи та прийняття наглядовою радою рішень був наявний. Наглядова рада правоможна приймати такі рішення. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: на засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (протокол № 10 від 06.12.2018р.) було прийтяно рішення схвалити значні правочини та специфікації до них, вчинені Товариством у 2017-2018рр.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 06.12.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: наглядова рада.

Предмет правочину: металопрокат (договір № АВ-111805 від 03.05.2018р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «АВ Метал Груп», код ЄДРПОУ 36441934, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, 5);  

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 17840,00   тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 137351,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,99%.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради: 3.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні: 2.

Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення: 2.

Кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення:0.

На засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (протокол № 10 від 06.12.2018р.) були присутні два члени наглядової ради з трьох, необхідний кворум для роботи та прийняття наглядовою радою рішень був наявний. Наглядова рада правоможна приймати такі рішення. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: на засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (протокол № 10 від 06.12.2018р.) було прийтяно рішення схвалити значні правочини та специфікації до них, вчинені Товариством у 2017-2018рр.

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 06.12.2018р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: наглядова рада.

Предмет правочину: конуси, броні, ливарні заготівлі (договір № 01/17 вiд 04.01.2017р., укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Ремгірмаш», код ЄДРПОУ 37861325, 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Широківське шосе, 9);  

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 17330,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 137351,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 12,62%.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради: 3.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні: 2.

Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення: 2.

Кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення:0.

На засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (протокол № 10 від 06.12.2018р.) були присутні два члени наглядової ради з трьох, необхідний кворум для роботи та прийняття наглядовою радою рішень був наявний. Наглядова рада правоможна приймати такі рішення. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: на засіданні наглядової ради ПрАТ «МРРЗ» (протокол № 10 від 06.12.2018р.) було прийтяно рішення схвалити значні правочини та специфікації до них, вчинені Товариством у 2017-2018рр.

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Корогодський I. П.

06.12.2018