Повідомлення про винекнення особливої інформації

26
Сен

Повідомлення про винекнення особливої інформації

Повідомлення про винекнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності, буд. 162
4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50
5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://mrrz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Зевiна Ростислава Валерiйовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). У зв’язку з припиненням повноважень посадової особи, як Члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової ради) з 19.12.2014 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 16,451%.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства (Заступника Голови Наглядової ради) Бiлоуса Геннадiя Борисовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства (Заступник Голови Наглядової ради) з 19.12.2014 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 31,579%.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства Ковната Вадима Мойсеєвича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 19.12.2014 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,001%.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Полякова Вiктора Васильовича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). У зв’язку з припиненням повноважень посадової особи, як Члена Ревізійної комісії, припинено повноваження як Голови Ревізійної комісії Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства (Голови Ревізійної комісії) з 19.12.2014 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,001%. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Бiлоус Олени Семенiвни. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства з 19.12.2014 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,004%. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Тимошенка Валерiя Яковича. Підстава такого рішення: рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства з 19.12.2014 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,004%. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.
У зв’язку із закінченням строку повноважень членів колегіального виконавчого органу Товариства — Правління та створення одноосібного виконавчого органу Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Голови Правління Товариства Корогодського Iгоря Петровича. Підстава такого рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Голови Правління Товариства з 06.12.2013 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,005%. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, обрано Генерального директора.
У зв’язку із закінченням строку повноважень членів колегіального виконавчого органу Товариства — Правління та створення одноосібного виконавчого органу Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Правління Товариства Зєвiна Валерiя Матвiйовича. Підстава такого рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Правління Товариства з 06.12.2013 р. Акціями Товариства не володіє. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.
У зв’язку із закінченням строку повноважень членів колегіального виконавчого органу Товариства — Правління та створення одноосібного виконавчого органу Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Правління Товариства Компанейщiкова Iгоря Василовича. Підстава такого рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Правління Товариства з 06.12.2013 р. Акціями Товариства не володіє. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.
У зв’язку із закінченням строку повноважень членів колегіального виконавчого органу Товариства — Правління та створення одноосібного виконавчого органу Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Правління Товариства Макарова Владислава Леонiдовича. Підстава такого рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Правління Товариства з 06.12.2013 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,001%. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.
У зв’язку із закінченням строку повноважень членів колегіального виконавчого органу Товариства — Правління та створення одноосібного виконавчого органу Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення припинити повноваження Члена Правління Товариства Скоробагатько Зої Володимирiвни. Підстава такого рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Правління Товариства з 06.12.2013 р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,00001%. Замість посадової особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. у зв’язку зі створенням одноосібного виконавчого органу прийнято рішення призначити на посаду Генерального директора Товариства Корогодського Iгоря Петровича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Строк, на який призначено: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 0,005%. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова Правління.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, акціонера, Зевiна Ростислава Валерiйовича. Підстава такого рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 16,451%. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: Голова Наглядової ради.
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, акціонера, Бiлоуса Геннадiя Борисовича. Підстава такого рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Членами Наглядової ради Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення обрати Заступником Голови Наглядової ради Бiлоуса Геннадiя Борисовича. Підстава рішення: рішення членів Наглядової ради Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №1 від 24.09.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 31,579%. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: начальник юридичного відділу, член Наглядової ради (Заступник Голови Наглядової ради).
Загальними зборами акціонерів Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, представника акціонера — Ковнат Анастасії Вадимівни, Любченко Ірину Григорівну. Підстава такого рішення — рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №23 від 24.09.2017 р.). Членами Наглядової ради Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення обрати секретарем Наглядової ради Любченко Ірину Григорівну. Підстава рішення: рішення членів Наглядової ради Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №1 від 24.09.2017 р.). Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства не володіє. Інформація щодо переліку попередніх посад за останні п’ять років відсутня.
Членами Наглядової ради Товариства 24.09.2017 р. прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Зевiна Ростислава Валерiйовича. Підстава рішення: рішення членів Наглядової ради Товариства від 24.09.2017 р. (Протокол №1 від 24.09.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, — 16,451%. Перелік попередніх посад за останні п’ять років: Голова Наглядової ради. Строк, на який обрано: на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п’ять рокiв: Голова Наглядової ради.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор ​Корогодський I. П.​26.09.2017