Повідомлення про виникнення особливої інформації

26
Сен

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , вул. Єдності, будинок 162
4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50
5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://mrrz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства
ІІ. Текст Повідомлення
Дата прийняття рішення: 24.09.2017 року. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори акціонерів Публічного акцiонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод». Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 26.09.2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод». Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор ​Корогодський I. П.​26.09.2017