Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

9
Авг

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»
2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець , вул.Радянська, буд. 162
4. Міжміський код, телефон та факс: 05665-22550 , 05665-22550
5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://mrrz.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення

04.08.2017р. Публiчне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» отримало вiд Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 01.08.2017р. Товариству стало відомо, що у юридичної особи Nasty Trade Limited Company (4394533, місцезнаходження: WC2W Великобританiя Кингзвей, Холборн Лондон 103 6FW) пакет акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій. Розмір частки в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 21,8262%; розмір частки в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 0,00; розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 0,00%; розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 0,00%.
04.08.2017р. Публiчне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» отримало вiд Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 01.08.2017р. Товариству стало відомо, що у юридичної особи Jayston finance LLP (OC334193, місцезнаходження: RG7 United Kingdom Aldermaston Reading Berkshire 6A Aldermaston Vulcan House, Calleva Park) пакет акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій. Розмір частки в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 24,6658%; розмір частки в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 0,00; розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 40,4743%; розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 0,00%.
04.08.2017р. Публiчне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» отримало вiд Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 01.08.2017р. Товариству стало відомо, що у акціонера-фізичної особи пакет акцій становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Розмір частки в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 0,0238%; розмір частки в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 31,57932%; розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 0,0391%; розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 38,14539%.
04.08.2017р. Публiчне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» отримало вiд Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 01.08.2017р. Товариству стало відомо, що у акціонера-фізичної особи пакет акцій становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Розмір частки в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 0,00%; розмір частки в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 24,67202%; розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 0,00%; розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 29,8019%.
04.08.2017р. Публiчне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» отримало вiд Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 01.08.2017р. Товариству стало відомо, що у акціонера-фізичної особи пакет акцій збільшився та становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Розмір частки в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета акцій: 16,443%; розмір частки в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета акцій: 16,451%; розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій: 26,982%; розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета акцій: 19,871%.
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правлiння Корогодський I. П.
07.08.2017