Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

26
Сен

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»
  2. Код за ЄДРПОУ: 05448389
  3. Місцезнаходження: 53401 Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності, будинок 162
  4. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50
  5. Електронна поштова адреса: info@mrrz.dp.ua
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://mrrz.com.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів — 16.11.2018 р.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; ідентифікаційний код юридичної особи — резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — нерезидента) власника (власників) акцій — Ковнат Анастасія Вадимівна.

Дія (набуття або відчуження) — відчуження, яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась — прямо.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження пакету акцій — 26,00878%, після відчуження — 0%.

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями — такі особи відсутні.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності), — відсутня.

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів — 16.11.2018 р.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; ідентифікаційний код юридичної особи — резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — нерезидента) власника (власників) акцій — Меєрзон Аркадій Федорович.

Дія (набуття або відчуження) — набуття, яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась — прямо.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) — 0%, після набуття — 33,18813%.

Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями — такі особи відсутні.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності), — відсутня.

 

III. Підпис

 

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
  2. Генеральний директор Корогодський І.П.

19.11.2018